DIS-GEDCOM
DIS-Danmarks medlemmers GEDCOM-filer (beta)

Edele Elisa Minona Ussing

Fødsel 9. juli 1885
Alexandria. EG.
Kirkebog. Kbh. Valby. 1892-1901 folio 170 opslag 171.
Dåb 24. august 1885
Alexandria. Den evangeliske Kirke. EG.
Kirkebog. Kbh. Valby. 1892-1901 folio 170 opslag 171.
Konfirmation 30. september 1900
København. Valby sogn. DK.
Kirkebog. Kbh. Valby. 1892-1901 folio 170 opslag 171.
Dødsfald 7. marts 1949
Frederiksberg Hospital. DK.
Kirkebog. Frederiksberg. Solbjerg. 1947-1952 folio 81 opslag 84.
? 11. marts 1949
Frederiksberg. Søndermarkens Krematorium. Københavns amt. DK.
Kirkebog. Frederiksberg. Solbjerg. 1947-1952 folio 81 opslag 84.
Døde ugift
1904 student fra N. Zahles Skole. 1909 cand. jur. og sagjførerfuldmægtig i Kbh. 1911 assistent i Justitsministeriet. 1912 overretssagfører (beskikkelsen deponeret). 1915 assistent i Lenskontrollen. 1919 sekretær samme sted. 1920 fiuldmægtig. 1922 afsked og udnævnt til næstformand for Værgerådet i Kbh. 1933 afsked afsked med ventepenge. 1937 konstitueret dommer i Østre Landsret. 1939 kongelig udnævnt. . 1914-1917 medlem af bestyrelsen for Kvindelig Læseforening. 1916-1923 for Den konservative Vælgerforening på Frederiksberg. 1918-1923 for Dansk Kvindesamfund. 1923 for de kbh.ske optageiseshjem »Lykkens Gave« og »Frederikshøj«.
Biografi kan læses her: www.kvinfo.dk/side/597/bio/1360/origin/170/